Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Трудно ли е обучението за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

      Обучението като всяко друго нещо в живота е относително. В един момент от живота може да ви се стори трудно, дори невъзможно да го осъществите, в друг пък да го преминете с лекота, без въобще да изпитате каквито и да е проблеми. За състоянието на всеки от нас голямо значение имат външните фактори, които ни влияят, като другите хора, умората, натовареността на ежедневието, проблемите и други. 

      Когато започва работата на едно длъжностно лице по ЗБУТ в строителството, въпреки целия опит и нужни качества, които притежава, непосредствен преди назначаването си този човек трябва да премине и специалния курс по ЗБУТ, който се отнася за всички лица, които се занимават с безопасност на труда и здравето на работното място. За хора, които са много далеч от монтажните и строителни дейности, това може би ще е трудно обучение. Затова и такива хора не се избират за такива позиции, тъй като това не е в тяхната област на работа и образование. И все пак, преди да започнете каквото и да е ново начинание не е лоша идея да се осведомите по-подробно както точно ви очаква.

       Може да се каже, че обучението далеч не е най-сложната част на този пост. Много по-тежка е отговорността, която длъжностното лице носи за живота и здравето на целия персонал, който работи в компанията и ежедневно се излага на опасен труд. До голяма степен сложността на обучението идва от съчетаването на основната работа и тази на длъжностно лице по ЗБУТ в строителството. По дефиниция последното не е самостоятелна длъжност, тъй като тя винаги се извършва по съвместителство с друга работа. Логично тя да не е всекидневна и затова не е на пълен работен ден. За целта служителят подписва договор, допълнение към основния, за да изпълнява тази длъжност, когато това е нужно. Все пак преди да започнете курса, направете си много добре план как ще отделяте време за подготовка, за посещение за курса и за финалния тест, след който ще можете да заемете позиция като длъжностно лице по ЗБУТ в строителството. Дори и при най-лекия вариант на обучение ще имате нужда от време и търпение, както и от спокойствие, за да усвоявате всичко, което ще ви бъде преподавано. Добрата новина е, че курсът е сравнително кратък и колкото и трудно и натоварено да ви е, то бързо ще отмине и няма да е за дълго време. 

Дистанционен курс за Координатор по БЗР в строителството

Дистанционен курс по БЗР в строителството

Какво е съдържанието на курса за координатор по бзр в строителството

     За всички тези, на които предстои курс за координатор по бзр или обмислят такъв в бъдеще е важно да се каже какво точно им предстои да научат по време на обучението си. Много хора искат да бъдат максимално информирани преди да се впуснат в каквото и да е ново начинание. Ето защо е важно да се даде информация именно на тях и така да се подпомогне решението им за или против курса по ЗБУТ.

     При повечето курсове в тази материя обучението е разделено на между десет и петнадесет теми. Между най-първите и важните от тях е недопускането на трудовите злополуки. Това фактически е вид провал за лицето по БЗР. Затова е важно то да знае в дълбочина процесите на работа и какво би могло да се обърка. Така най-добре този човек ще може да направи плана си за превенция на злополуките, защото една такава ситуация е изключително неприятна и влияе върху всички процеси на работата. Все пак животът ни сблъсква с всякакви ситуации и трудовите злополуки са част от работата. Ето защо в същата част, в която се набляга на начините за превенция на злополуките се обяснява и какви са най-добрите практики, когато вече злополуката е факт и трябва да се справяме с последствията от нея. 

     На второ място координаторът по бзр трябва да е запознат добре с всички закони и нормативни уредби, които имат отношение към пряката му работа. Всички действия на този служител се документират и съхраняват по законово определен ред. Затова непознаването на законите може да доведе до много неприятни последици при една евентуална проверка от държавните отговорни органи. 

     Както вече споменахме, риск и опасност има при всеки вид работа, макар и той да не е лесно видим за всички. Задължение на координатора още в началото на неговата работа е да оцени правилно степента на риск и да изготви или подобри вече съществуващия план за безопасност на труда. В тази си дейност обаче той не трябва да е сам. За по-добра координация и изпълнение на задачата, всеки ръководител на отдел и бригада дава своето мнение и помага при оценката на риска. С общи усилия плана става по-добър и адекватен и така се избягват сериозни пропуски в работата. 

     Въпреки по-горе казаното, оценката на риска също принадлежи на периодичен контрол и на преработване, тъй като нещата са динамични и промяната е част от всеки работен процес. 

Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ

Дистанционно обучение за Длъжностно лице по ЗБУТ

За какво е нужен курса за длъжностно лице по БЗР

     Курсът по ЗБУТ, който длъжностното лице по безопасност и здраве на работното място трябва да премине, е пряко свързан и е условие за започване на работа. Все пак трябва известно време, за да се ориентирате в обстановката и това къде и как ще е най-добрия начин да се проведе този курс за вас или някои от вашите служители, които сте избрали за този пост. Какъвто и да е броя на хората, кандидати за позицията, хубаво е те да бъдат обучавани заедно, по възможност в една група, ако обучението е присъствено. В случай, че искате онлайн вариант за вашите служители, тогава поне нека това да се случва по едно и също време. Така те ще могат да обсъждат помежду си проблемите, свързани с обучението, и заедно ще преодоляват трудностите. 

     Любопитно за всички, които са на прага да започнат подобно обучение, е какво точно им предстои и какво грубо би било съдържанието на подобен курс. След като получи необходимите знания за това как да се грижи за своятa и безопасността на всички, които работят в предприятието, то този служител свободно може да консултира и дава съвети на своя работодател или пряк ръководител в тази насока, когато това е нужно. В този смисъл функциите на длъжностното лице са консултантски и съветнически. 

      Длъжностното лице има и свои собствена работа, която е независима от никой и трябва да се извършва самостоятелно. В изграждането на план за добри и здравословни условия на труд това лице може да разчита само на себе си и на своите колеги на същата длъжност. Това е първа и основна работа на този човек. Критериите за оценка на риска са ясно заявени и могат да се научат по време на курса. 

       Безопасността на труда се осъществява освен чрез хипотетични планове и чрез конкретни дейности, като подбор и осигуряване на технически предпазни средства и облекло. Това също е основна отговорност на длъжностното лице. Актуализацията на наличните помощни средства за предпазване и безопасност също са постоянна отговорност на длъжностното лице

       Със своята компетентност по отношение на безопасността и здравето длъжностното лице оказва пълно съдействие на всички разследващи звена и институции, които участват при изясняването на обстоятелствата при настъпила трудова злополука. Това е доста неприятен момент, но за съжаление е част от работата и живота и понякога е неизбежен. Важното за работата на длъжностното лице е да сведе този процент до минимум. Само тогава работата му може да се нарече успешна.