Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ

За какво е нужен курса за длъжностно лице по БЗР

     Курсът по ЗБУТ, който длъжностното лице по безопасност и здраве на работното място трябва да премине, е пряко свързан и е условие за започване на работа. Все пак трябва известно време, за да се ориентирате в обстановката и това къде и как ще е най-добрия начин да се проведе този курс за вас или някои от вашите служители, които сте избрали за този пост. Какъвто и да е броя на хората, кандидати за позицията, хубаво е те да бъдат обучавани заедно, по възможност в една група, ако обучението е присъствено. В случай, че искате онлайн вариант за вашите служители, тогава поне нека това да се случва по едно и също време. Така те ще могат да обсъждат помежду си проблемите, свързани с обучението, и заедно ще преодоляват трудностите. 

     Любопитно за всички, които са на прага да започнат подобно обучение, е какво точно им предстои и какво грубо би било съдържанието на подобен курс. След като получи необходимите знания за това как да се грижи за своятa и безопасността на всички, които работят в предприятието, то този служител свободно може да консултира и дава съвети на своя работодател или пряк ръководител в тази насока, когато това е нужно. В този смисъл функциите на длъжностното лице са консултантски и съветнически. 

      Длъжностното лице има и свои собствена работа, която е независима от никой и трябва да се извършва самостоятелно. В изграждането на план за добри и здравословни условия на труд това лице може да разчита само на себе си и на своите колеги на същата длъжност. Това е първа и основна работа на този човек. Критериите за оценка на риска са ясно заявени и могат да се научат по време на курса. 

       Безопасността на труда се осъществява освен чрез хипотетични планове и чрез конкретни дейности, като подбор и осигуряване на технически предпазни средства и облекло. Това също е основна отговорност на длъжностното лице. Актуализацията на наличните помощни средства за предпазване и безопасност също са постоянна отговорност на длъжностното лице

       Със своята компетентност по отношение на безопасността и здравето длъжностното лице оказва пълно съдействие на всички разследващи звена и институции, които участват при изясняването на обстоятелствата при настъпила трудова злополука. Това е доста неприятен момент, но за съжаление е част от работата и живота и понякога е неизбежен. Важното за работата на длъжностното лице е да сведе този процент до минимум. Само тогава работата му може да се нарече успешна.